Karavaan der Vertellers

In 2004 werd door de landelijke stichting, Stichting Vertellen, voor het eerst de Nationale Verteldagen uitgeroepen. Opvallend was dat Overijssel meteen met kop en schouders, voor wat betreft het aantal evenementen en bezoekersaantallen, boven het landelijk gemiddelde uitstak. In een bijeenkomst met een aantal vertellers is het idee ontstaan van een rondtrekkende karavaan. De combinatie van een programma op hoog niveau en bijzondere locaties hebben veel indruk gemaakt, en met het succes hiervan was de geboorte van de Stichting Karavaan der Vertellers een feit.
De stichting heeft ten doel het stimuleren en promoten van het vertellen. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
·    het ontwikkelen en produceren van vertelvoorstellingen;
·    het organiseren van vertelfestivals
·    het verstrekken van informatie t.b.v. de vertelkunst;
·    het bevorderen van deskundigheid;


Karavaan on Tour 2006 Abraham Ledeboerpark Enschede