Periodieke Notariële Schenking?

Notariële schenking (periodiek voor minimaal 5 jaren). Door een verandering in de wetgeving per 1 januari 2012 is het fiscaal aantrekkelijk geworden om geld te schenken aan stichtingen met een ideële grondslag. De stichting de Karavaan der Vertellers is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) en komt voor de culturele geefwet in aanmerking. U kunt bij de stichting de Karavaan der Vertellers kiezen uit de volgende 4 mogelijkheden:

    €       150,-     per jaar    brons
    €       250,-     per jaar    zilver
    €       500,-     per jaar    goud
    €    1000,-     per jaar    platina

Hieronder vindt u de betreffende notariële acte. Bij schenkingen boven de € 150,- / jaar draagt de Karavaan der Vertellers zorg voor de notariskosten. Uw giften zijn met deze notariële actie aftrekbaar voor maar liefst 125%.
Mocht u medereiziger willen worden dan wordt u jaarlijks op de hoogte gehouden van het werk binnen de Karavaan der Vertellers. Tevens en kunt u één keer per jaar een netwerkuitnodiging ontvangen met een buffet en een hapje en drankje waar u actief de andere medereizigers kunt ontmoeten.

Beoogde doel: € 10.000,- per jaar

   Voorbeeld acte notariële schenking >>