Sponsorschap
Voor een periode van 5 jaren en voor minimaal een bedrag van 500,- / jaar wordt u medereiziger. U kunt eenmaal per jaar een uitnodiging van onze netwerkbijeenkomsten verwachten. Uw naam en logo wordt vermeld op de vele professionele uitingen van uitnodigingskaarten, flyers, brochures en boekwerken. De Karavaan gaat actief, waaronder web-site en sociale media, uw naam onder de aandacht brengen bij duizenden mensen en bedrijven die onze (regionale) achterban rijk is.

Beoogde doel 5.000,-

Hoofdsponsorschap
U hebt een bedrijf en draagt de vertelkunst een groot en warm hart toe. Indien uw bedrijf past bij de kwaliteit die de Karavaan wil uitstralen dan kunt u hoofdsponsor worden. Neemt u dan contact op met de Karavaan der Vertellers.

Beoogde doel 2.500,-Wereld Verteldag 2012 thema Helden.jpg